Skip to content

Nazarovo Main Office and Plant

  • Address: Russia, 662200, Krasnoyarsky krai, Nazarovo, Mikrorayon Promishlennij uzel 10, building 21
  • Phone: +7 (39155) 5-28-43
  • Email: nazmetall@mail.ru

Nizhny Novgorod Branch Office and Warehouse

  • Address: Russia, 603003, Nizhny Novgorod, ul. Barrikad, d. 1, korp.6
  • Email: nnovnazmet@yandex.ru